Rozwiązania

Przedstawiamy krótki opis częstych dolegliwości występujących u chorych zgłaszających się do Centrum. W każdym opisie znajduje się wzmianka dotycząca możliwości terapeutycznych w danej chorobie. W zakładce "inne" zawarte są informacje na temat wybranych zabiegów.

żylaki kończyn dolnych

Żylaki są częstą patologią pojawiającą się głównie w wieku średnim. Jest to dolegliwość należąca do do tzw. "przewlekłych zaburzeń żylnych". O chorobie czyli o "przewlekłej niewydolności żylnej" mówimy dopiero wtedy gdy oprócz żylaków pojawiają się jeszcze obrzęki.

zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych jest chorobą mniej niebezpieczną, ale bardziej bolesną niż zakrzepica żył głębokich. Mniej niebezpieczną, gdyż rzadko dochodzi do ciężkiego, zagrażającego życiu powikłania jakim jest zatorowość płucna. Bardziej bolesną, gdyż w miejscu zakrzepowego zapalenia tworzy się naciek, zaczerwienie i zwiększone ucieplenie skóry połączone ze znacznym bólem i bolesnością uciskową chorego miejsca.

ostre niedokrwienie kończyny dolnej

Jest to nagłe pogorszenie ukrwienia kończyny zagrażające jej utratą. U młodych osób najczęściej spowodowane jest urazem, który prowadzi do uszkodzenia tętnicy. U starszych - głównym sprawcą ostrego niedokrwienia jest zator, który zwykle powchodzi z serca, płynie z prądem krwi i zamyka naczynie tętnicze doprowadzając do niedokrwienia kończyny. Najczęstszym powodem gromadzenia się skrzeplin w sercu, które mogą tworzyć zatory, jest migotanie przedsionków.

tętniak aorty brzusznej

Tętniak aorty brzusznej występuje głównie u mężczyzn po 60 roku życia. Oprócz płci męskiej i wieku bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Tętniak jest niebezpieczną chorobą, bo zwykle chorzy nie wiedzą, że go mają, a objawić może się po raz pierwszy, gdy pęknie. Takie powikłanie obarczone jest skrajnie wysoką śmiertelnością (> 80 % chorych umiera, nawet wśród tych których udało się dowieźć do szpitala śmiertelność jest wysoka - bliska 50%). Często więc nazywa się tętniaka "bombą zegarową".

bóle kończyny dolnej

Bóle kończyny dolnej są objawem niespecyficznym. Mogą one wynikać z różnych chorób. Rodzaj bólu, moment jego występowania oraz objawy współistniejące mówią nam jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna bólu.

obrzęki kończyn dolnych

Obrzęki kończyn dolnych są najczęściej spowodowane niewydolnością żylną. Trzeba jednak pamiętać, że wiele chorób, które nie mają nic wspólnego z chorobami naczyniowymi może powodować obrzęki. Są to zwykle obrzęki symatryczne na obu kończynach dolnych. Do najczęstszych pozanaczyniowych przyczyn obrzęków należą: choroby serca z niewydolnością krążenia, choroby nerek, choroby reumatyczne (...).

krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny (aktualnie nazywane przewlekłym, zagrażającym kończynie niedokrwieniem, ang. CLTI) jest skrajnym stanem przewlekłego niedokrwienia, które najczęściej spowodowane jest miażdżycą kończyn dolnych. Nie należy mylić krytycznego niedokrwienia z ostrym, choć oba stany mogą wystąpić u chorego z miażdżycą i oba stanowią zagrożenie utratą kończyny.