Aktualności

Wpisjemy nasze działania na bieżąco.

Dzisiaj
Jan

Apartamenty

Od najbliższej jesieni będą do dyspozycji dla naszych chorych dwa apartamenty. Pacjenci, którzy przyjeżdżają z dalszych miejscowości będą mogli po zabiegu (dotyczy to głównie skleroterapii) zatrzymać się w apartamencie do czasu wizyty kontrolnej. Dotychczas był duży problem z chorymi zamiejscowymi, którzy powinni po zabiegu przyjechać w krótkim czasie na wizytę kontrolną. W wielu przypadkach odmawialiśmy wykonania zabiegu chorym zamiejscowym, którzy nie zgadzali się na pozabiegowe wizyty kontrolne. Często pacjenci zoperowani rezygnowali z takiej wizyty przesyłając MMS-em zdjęcia operowanej kończyny. W naszej opinii taki kontakt nie może zastąpić fizycznej wizyty w gabinecie podczas której wykonuje się zwykle badanie usg doppler, potwierdzające skuteczność zabiegu i wykluczające ewentualne powikłania. W naszej ocenie możliwość zakwaterowania w okresie okołozabiegowym podniesie znacząco jakość i bezpieczeństwo zabiegów wykonywanych w naszym Centrum.