dr hab. n. med. Arkadiusz Migdalski, prof. UMK

Specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej, specjalista angiologii. W Centrum zajmuje się konsultacjami z zakresu chorób naczyń, badaniem usg doppler (usg żył, usg tętnic kończyn dolnych, usg tętnic szyjnych, usg aorty i tętnic biodrowych), zabiegami z zakresu chirurgii naczyniowej i ogólnej.

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej ukończył w roku 2005 pracując w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. W roku 2004 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od początku swojej pracy lekarskiej interesował się chorobami naczyń i dlatego rozpoczął specjalizację z chirurgii naczyniowej, którą ukończył w 2010 roku. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Jest również nauczycielem akademickim zatrudnionym w Collegium Medicum UMK. W dniu 21 października 2020 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki medyczne, a 1 stycznia 2021 roku nominację na stanowisko profesora UMK.