dr Arkadiusz Migdalski chirurg naczyniowy

Specjalista chirurg naczyniowy i ogólny, specjalista angiolog. W Centrum zajmuje się konsultacjami z zakresu chorób naczyń, badaniem usg doppler (usg żył, usg tętnic kończyn dolnych, usg tętnic szyjnych, usg aorty i tętnic biodrowych), zabiegami z zakresu chirurgii naczyniowej i ogólnej.

Ukończył Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Unwiersytet Medyczny w Poznaniu) w 1998 roku. Specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej ukończył w roku 2005 pracując w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. W roku 2004 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od początku swojej pracy lekarskiej interesował się głównie chorobami naczyń i dlatego rozpoczął specjalizację z chirurgii naczyniowej, która ukończył w 2010 roku. Obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Jest również nauczycielem akademickim zatrudnionym jako adiunkt w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.