O naszym Centrum Medycznym

Celem powstania Centrum było, przede wszystkim, stworzenie prywatnego ośrodka konsultacyjnego zatrudniającego  lekarzy, którzy specjalizują w leczeniu powikłań chorób naczyń (chirurg naczyniowy, okulista , angiolog, diabetolog, neurolog, kardiolog itd.). Miażdżyca oraz cukrzyca to podstawowe dwie patologie, które stanowią wspólczesny problem społeczny. Mogą one występować u jednego chorego, co dodatkowo przyspiesza postęp choroby i zwiększa ryzyko powikłkań. Obie choroby charakteryzują się powikłaniami naczyniowymi. Choroby naczyń stanowią najczęstszą przyvczynę chorobowości i umieralności w naszym społeczeństwie. Wystarczy wymienić takie schorzenia jak zawał mięśnia sercowego i udar mózgu. Miżdżyca rozwija się w kilku łożyskach naczyniowych z których najważniejsze to serce, tętnice kończyn dolnych i tętniace szyjne. Patologie w wyżej wymienionych miejscach często występują jednocześnie, co wymaga wielu konsultacji specjalkistycznych i kompleksowego podejścia do chorego. Najcięższym powikłaniem miżdżycy jest tzw. epizod sercowo naczyniowy, na który składają się trzy ostre choroby: zawał mieśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu oraz niedokrwienie kończyny dolnej. We wszystkich tych chorobach podejście jest również interdyscyplinarne (kardiolog, neurolog, chirurg naczyniowy). W przypadku zwężenia tętnic szyjnych operowanego przez chirurgów naczyniowych objawami mogą być niedokrwienie mózgu - diagnozowane i leczone przez neurologów, ale również zator tętnicy śrdokowej siatkówki powodujący nagłe zaniewidzenie. To drugie powikłanie rozpoznaje oklista i kieruje do leczenia zabiegowego. Widać, choćby z tego przykładu, jak w/w specjalności są z sobą powiązane. Chorobą cywilizacyjną jest również cukrzyca, której powikłania naczyniowe muszą być leczone kompleksowo przez wielu specjalistów. Leczenie prowadzi diabetolog, ale ze względu na liczne powikłania cukrzycy chory wymaga wielu specjalistycznych konsultacja. Retinopatię cukrzycową konsultuje okulista, neuropatię cukrzycową neurolog, a objawy niedokrwienia kończyn dolnych leczy chirurg naczyniowy.

Nasi specjaliści

okulista Bydgoszcz chirurg naczyniowy Bydgoszcz

dr Edyta Migdalska okulista

okulista

Koordynator Centrum Medycznego. Specjalista chorób oczu. Wizyty można umawiać telefonicznie przez moduł on-line. W Centrum przyjmuje codziennie w dni powszednie, z wyjątkiem środy, w godzinach od 10:00 do 14:00. Dla chętnych możliwe są również wizyty popołudniowe: wtorki 19:00 - 20:30, czwartki 16:00 - 19:00. Na wizyty popołudniowe można się umawiać wyłącznie telefonicznie.

dr hab. n. med. Arkadiusz Migdalski, prof. UMK

chirurg naczyniowy i ogólny, specjalista angiolog

Specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej, specjalista angiologii. W Centrum zajmuje się konsultacjami z zakresu chorób naczyń, badaniem usg doppler (usg żył, usg tętnic kończyn dolnych, usg tętnic szyjnych, usg aorty i tętnic biodrowych), zabiegami z zakresu chirurgii naczyniowej i ogólnej.