Rozwiązania

Przedstawiamy krótki opis częstych dolegliwości występujących u chorych zgłaszających się do Centrum. W każdym opisie znajduje się wzmianka dotycząca możliwości terapeutycznych w danej chorobie. W zakładce "inne" zawarte są informacje na temat wybranych zabiegów.

żylaki kończyn dolnych

Żylaki są częstą patologią pojawiającą się głównie w wieku średnim. Jest to dolegliwość należąca do do tzw. "przewlekłych zaburzeń żylnych". O chorobie czyli o "przewlekłej niewydolności żylnej" mówimy dopiero wtedy gdy oprócz żylaków pojawiają się jeszcze obrzęki.

zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych

Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych jest chorobą mniej niebezpieczną, ale bardziej bolesną niż zakrzepica żył głębokich. Mniej niebezpieczną, gdyż rzadko dochodzi do ciężkiego, zagrażającego życiu powikłania jakim jest zatorowość płucna. Bardziej bolesną, gdyż w miejscu zakrzepowego zapalenia tworzy się naciek, zaczerwienie i zwiększone ucieplenie skóry połączone ze znacznym bólem i bolesnością uciskową chorego miejsca.

ostre niedokrwienie kończyny dolnej

Jest to nagłe pogorszenie ukrwienia kończyny zagrażające jej utratą. U młodych osób najczęściej spowodowane jest urazem, który prowadzi do uszkodzenia tętnicy. U starszych - głównym sprawcą ostrego niedokrwienia jest zator, który zwykle powchodzi z serca, płynie z prądem krwi i zamyka naczynie tętnicze doprowadzając do niedokrwienia kończyny. Najczęstszym powodem gromadzenia się skrzeplin w sercu, które mogą tworzyć zatory, jest migotanie przedsionków.

skleroterapia

Sklerpterapia to jedna z najpopularniejszych metod zamykania niewydolnych żył. Środek sklerotyzujący, najczęściej w postaci pianki, podaje się przez nakłucie niewydolnej żyły.

tętniak aorty brzusznej

Tętniak aorty brzusznej występuje głównie u mężczyzn po 60 roku życia. Oprócz płci męskiej i wieku bardzo istotnym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Tętniak jest niebezpieczną chorobą, bo zwykle chorzy nie wiedzą, że go mają, a objawić może się po raz pierwszy, gdy pęknie. Takie powikłanie obarczone jest skrajnie wysoką śmiertelnością (> 80 % chorych umiera, nawet wśród tych których udało się dowieźć do szpitala śmiertelność jest wysoka - bliska 50%). Często więc nazywa się tętniaka "bombą zegarową".

krótkowzroczność

Krótkowzroczność, to jedna z najczęstszych wad refrakcyjnych wzroku. Chorzy zwykle pomagają sobie zbliżając oglądany obiekt, albo mrużąc ozcy. Słowo miopia, jak również nazywa się krótkowzroczność, pochodzi od greckiego słowa "myopia" oznaczającego właśnie mrużenie oczu. U krótkowidza promienie równoległe wpadające do gałki ocznej skupiane są przed siatkówką, przez co na siatkówce powstaje obraz rozproszony.

dalekowzroczność

Dalekowzroczność(hyperopia), zwana również nadwzrocznością, to jedna z najczęstszych wad refrakcyjnych oka. Gałka oczna jest zbyt krótka lub rogówka zbyt płaska, przez co prmienie świetlne wpadające do oka skupiane są za gałką oczną.

czerwone oko

"Czerwone oko" (po angielsku "red eye syndrome") nie jest to choroba, a jedynie zespół objawów, który może występować w różnych chorobach. Ze względu na częste występowanie, chyba najczęstszy powód zgłaszania się chorgo do okulisty, opisuje się go oddzielnie, aby ułatwić diagnostykę i różnicowanie. Najczęstszą przyczyną zaczerwienienia oka jest zapalenie spojówek.

zaćma

Zaćma to choroba prowadząca do zmętnienia soczewki, co powoduje stopniowe pogarszanie się widzenia i ostatecznie doprowadza do ślepoty. Jest to najczęstsza przyczyna ślepoty (prawie 50% wszystkich przypadków). W Polsce na zaćmę choruje prawie milion osób.

starczowzroczność

Jest procesem fizjologicznym związanym z wiekiem i starzeniem się gałki ocznej. Starzenie doprowadza do utraty lub zmniejszenia możliwości akomodacji oka czego efektem jest pogorszenie widzenia z bliskiej odległości. Zwykle pierwsze objawy pojawiają się po 40 roku życia i wtedy najczęściej konieczna jest korekcja wady.

bóle kończyny dolnej

Bóle kończyny dolnej są objawem niespecyficznym. Mogą one wynikać z różnych chorób. Rodzaj bólu, moment jego występowania oraz objawy współistniejące mówią nam jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna bólu.

jaskra

Jest to choroba, w której dochodzi do nadmiernego wzrostu ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Wyróżniamy postać ostrą, gdy kąt przesączania zamyka się gwałtownie oraz postać podostrą, w której kąt ten nie jest całkowicie zamknięty.

zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD, age-related macular degeneration) jest przewlekłą, postępującą chorobą dotyczącą siatkówki, prowadzącą do uszkodzenia plamki żółtej. W siatkówce tworzą się nowe patologiczne naczynia krwionośne (neoangiogeneza), poza naczynia dostają się składniki morfotyczne i białka osocza wywołując stan zapalny i powstawanie druz (bezpostaciowe zewnątrzkomórkowe złogi lipidowo-białkowe). Degeneracja i atrofia komórek nabłonka barwnikowego doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia fotoreceptorów.

obrzęki kończyn dolnych

Obrzęki kończyn dolnych są najczęściej spowodowane niewydolnością żylną. Trzeba jednak pamiętać, że wiele chorób, które nie mają nic wspólnego z chorobami naczyniowymi może powodować obrzęki. Są to zwykle obrzęki symatryczne na obu kończynach dolnych. Do najczęstszych pozanaczyniowych przyczyn obrzęków należą: choroby serca z niewydolnością krążenia, choroby nerek, choroby reumatyczne (...).

krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny (aktualnie nazywane przewlekłym, zagrażającym kończynie niedokrwieniem, ang. CLTI) jest skrajnym stanem przewlekłego niedokrwienia, które najczęściej spowodowane jest miażdżycą kończyn dolnych. Nie należy mylić krytycznego niedokrwienia z ostrym, choć oba stany mogą wystąpić u chorego z miażdżycą i oba stanowią zagrożenie utratą kończyny.