Rozwiązania

Przedstawiamy krótki opis częstych dolegliwości występujących u chorych zgłaszających się do Centrum. W każdym opisie znajduje się wzmianka dotycząca możliwości terapeutycznych w danej chorobie. W zakładce "inne" zawarte są informacje na temat wybranych zabiegów.

krótkowzroczność

Krótkowzroczność, to jedna z najczęstszych wad refrakcyjnych wzroku. Chorzy zwykle pomagają sobie zbliżając oglądany obiekt, albo mrużąc ozcy. Słowo miopia, jak również nazywa się krótkowzroczność, pochodzi od greckiego słowa "myopia" oznaczającego właśnie mrużenie oczu. U krótkowidza promienie równoległe wpadające do gałki ocznej skupiane są przed siatkówką, przez co na siatkówce powstaje obraz rozproszony.

dalekowzroczność

Dalekowzroczność(hyperopia), zwana również nadwzrocznością, to jedna z najczęstszych wad refrakcyjnych oka. Gałka oczna jest zbyt krótka lub rogówka zbyt płaska, przez co prmienie świetlne wpadające do oka skupiane są za gałką oczną.

czerwone oko

"Czerwone oko" (po angielsku "red eye syndrome") nie jest to choroba, a jedynie zespół objawów, który może występować w różnych chorobach. Ze względu na częste występowanie, chyba najczęstszy powód zgłaszania się chorgo do okulisty, opisuje się go oddzielnie, aby ułatwić diagnostykę i różnicowanie. Najczęstszą przyczyną zaczerwienienia oka jest zapalenie spojówek.

zaćma

Zaćma to choroba prowadząca do zmętnienia soczewki, co powoduje stopniowe pogarszanie się widzenia i ostatecznie doprowadza do ślepoty. Jest to najczęstsza przyczyna ślepoty (prawie 50% wszystkich przypadków). W Polsce na zaćmę choruje prawie milion osób.

starczowzroczność

Jest procesem fizjologicznym związanym z wiekiem i starzeniem się gałki ocznej. Starzenie doprowadza do utraty lub zmniejszenia możliwości akomodacji oka czego efektem jest pogorszenie widzenia z bliskiej odległości. Zwykle pierwsze objawy pojawiają się po 40 roku życia i wtedy najczęściej konieczna jest korekcja wady.

jaskra

Jest to choroba, w której dochodzi do nadmiernego wzrostu ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Wyróżniamy postać ostrą, gdy kąt przesączania zamyka się gwałtownie oraz postać podostrą, w której kąt ten nie jest całkowicie zamknięty.

zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD, age-related macular degeneration) jest przewlekłą, postępującą chorobą dotyczącą siatkówki, prowadzącą do uszkodzenia plamki żółtej. W siatkówce tworzą się nowe patologiczne naczynia krwionośne (neoangiogeneza), poza naczynia dostają się składniki morfotyczne i białka osocza wywołując stan zapalny i powstawanie druz (bezpostaciowe zewnątrzkomórkowe złogi lipidowo-białkowe). Degeneracja i atrofia komórek nabłonka barwnikowego doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia fotoreceptorów.