Kompleksowe badanie usg doppler układu naczyniowego

Kompleksowe badanie usg doppler układu naczyniowego pozwala ocenić podczas jednego badania wyszyskie łożyska naczyniowe (żylne i tętnicze) w których najczęściej umiejscawiają się chorby naczyniowe. Badanie trwa od 20 do 40 min. Łączny koszt 400,00 PLN

Badanie obejmuje: - usg doppler tętnic szyjnych - usg doppler tętnic kończyn dolnych - usg doppler żył kończyn dolnych - pomiar średnicy aorty i tętnic biodrowych - pomiar grubości kompleksu IMT (grubość błony środkowej i wewnętrznej tętnic szyjnych, parametr służący do oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych)